Informace ke vstupu do studia od 24.5.2021

 

Opatření Ministerstva zdravotnictví stanovují následující povinnosti:

 

 

 

PŘI VSTUPU DO PROVOZOVNY JE NUTNÉ PROKÁZAT SE jedním z těchto dokumentů * :

 

 

 

              - potvrzení o negativním antigenním testu z odběrového místa- platnost 72 hod. od provedení

              - potvrzení o negativním PCR testu z odběrového místa -platnost 7 dní od provedení

              - potvrzení od zaměstnavatele o provedeném testu /samotestu (proveden max.před 72hod.)

 

           - potvrzení o prodělaném onemocnění Covid 19, přičemž od prvního pozitiv. testu neuplynulo více než 180 dní

              - certifikát MZ o prodělaném očkování na Covid 19, přičemž od první dávky uběhlo více než 21 dní

              - u dětí (6+) : čestné prohlášení zákonného zástupce dítěte o negativním testu ve 

                škole ( provedeném max. před 72h)

 

              - samotesty u nás v provozovně ani před ní neakceptujeme!

 

 

 

 

DĚKUJEME, ŽE V PROVOZOVNĚ RESPEKTUJETE následující pravidla:

 

 

- pravidlo jednoho zákazníka na 15m2 plochy (u nás 1 zákazník= 1 kadeřník, 1 zákazník= 1 manikérka)

- rozestupy 2m od ostatních

- vstup a pohyb v provozovně je povolen pouze s ochranou dýchacích cest

- vstupuji bez doprovodu (děti do 6.ti let,co jdou ke kadeřnici mají vyjímku)

- používání dezinfekce, které jsou pro Vás připravené

 

 

 

 

Současně Vás informujeme, že dle mimořádného opatření vlády č. 423 ze dne 29.4.2021 jsme povinni sbírat a uchovávat osobní údaje, které mohou být využity k případnému epidemiologickému šetření, kvůli kterému jsme také povinni osobní údaje předat oprávněné osobě.

 

 

 

VELMI SI VÁŽÍME VAŠÍ DŮVĚRY A DĚKUJEME, ŽE VYUŽÍVÁTE NAŠE SLUŽBY

 

 

*Pokud objednaný zákazník přijde s tím, že jakékoliv potvrzení zapomněl a bude se domáhat služby se slibem že potvrzení dodá později, nebude bohužel obsloužen !!! Takové jsou podmínky,které my musíme dodržovat. Personál si tímto vyhrazuje právo domáhat se kompenzace za ušlý zisk a ztracený čas, který mu tím vznikne. Každý s tímto bude při objednávce srozuměn.