Informace ke vstupu do studia od 1.9.2021

 

Opatření Ministerstva zdravotnictví stanovují následující povinnosti:

 

 

 

PŘI VSTUPU DO PROVOZOVNY JE NUTNÉ PROKÁZAT SE jedním z těchto dokumentů * :

 

 

 

              - potvrzení o negativním antigenním testu z odběrového místa- platnost 72 hod. od provedení

 

              - potvrzení o negativním PCR testu z odběrového místa -platnost 7 dní od provedení

 

              - potvrzení ze školy, nebo čestné prohlášení rodiče o provedeném negativním testu (proveden max.před 72hod.)

 

           - potvrzení o prodělaném onemocnění Covid 19, přičemž od prvního pozitiv. testu neuplynulo více než 180 dní

 

              - certifikát MZ o prodělaném očkování na Covid 19, přičemž od druhé  dávky uběhlo více než 14 dní a u                                jednodávkové vakcíny více jak 14 dní

 

              - uvedené podmínky se nevztahují na děti do 6.ti let

 

              - samotesty u nás v provozovně ani před ní neprovádíme a neakceptujeme samotesty ofocené z domova

 

 

 

 

DĚKUJEME, ŽE V PROVOZOVNĚ RESPEKTUJETE následující pravidla:

 

 

- pravidlo jednoho zákazníka na 10m2 plochy (u nás max.3 zákazníci)

- rozestupy 1.5 m od ostatních

- vstup a pohyb v provozovně je povolen pouze s respirátorem, nebo obdobnou ochranou úst

- používání dezinfekce, které jsou pro Vás připravené

 

 

 

 

VELMI SI VÁŽÍME VAŠÍ DŮVĚRY A DĚKUJEME, ŽE VYUŽÍVÁTE NAŠE SLUŽBY

 

 

*Pokud objednaný zákazník přijde s tím, že jakékoliv potvrzení zapomněl a bude se domáhat služby se slibem že potvrzení dodá později, nebude bohužel obsloužen !!! Takové jsou podmínky,které my musíme dodržovat. Personál si tímto vyhrazuje právo domáhat se kompenzace za ušlý zisk a ztracený čas, který mu tím vznikne.