Informace k Vaší péči v našem studiu od 3.5.2021

 

Opatření Ministerstva zdravotnictví

stanovují následující povinnosti:

 

 

 

PŘI VSTUPU DO PROVOZOVNY JE NUTNÉ

PROKÁZAT SE jedním z těchto dokumentů * :

 

 

 

- potvrzení o negativním antigenním testu z odběrového místa- platnost 72 h od provedení

- potvrzení o negativním PCR testu z odběrového místa -platnost 7 dní od

provedení

- potvrzení o prodělaném onemocnění Covid 19, přičemž od prvního pozitivního testu neuplynulo více než 90 dní

- potvrzení od zaměstnavatele o provedeném testu /samotestu (proveden max.

před 72hod.)

- certifikát MZ o prodělaném očkování na Covid 19, přičemž od poslední dávky

uběhlo více než 14 dní

- u dětí: čestné prohlášení zákonného zástupce dítěte o negativním testu ve škole ( provedeném max. před 72h)

- samotesty u nás v provozovně provádět nebudeme!

 

 

 

 

DĚKUJEME, ŽE V PROVOZOVNĚ RESPEKTUJETE následující pravidla:

 

 

- pravidlo jednoho zákazníka na 15m2 plochy (u nás 1 zákazník= 1 kadeřník, 1 zákazník= 1 manikérka)

- rozestupy 2m od ostatních

- vstup a pohyb v provozovně je povolen pouze s ochranou dýchacích cest

- vstupuji bez doprovodu (děti do 6.ti let,co jdou ke kadeřnici mají vyjímku)

- používání dezinfekce, které jsou pro Vás připravené

 

 

 

 

Současně Vás informujeme, že dle mimořádného opatření vlády č. 423 ze dne 29.4.2021 jsme povinni sbírat a uchovávat osobní údaje, které mohou být využity k případnému epidemiologickému šetření, kvůli kterému jsme také povinni osobní údaje předat oprávněné osobě.

 

 

 

VELMI SI VÁŽÍME VAŠÍ DŮVĚRY A DĚKUJEME, ŽE VYUŽÍVÁTE NAŠE SLUŽBY

 

 

*Pokud objednaný zákazník přijde s tím, že jakékoliv potvrzení zapomněl a bude se domáhat služby se slibem že potvrzení dodá později, nebude bohužel obsloužen !!! Takové jsou podmínky,které my musíme dodržovat. Personál si tímto vyhrazuje právo domáhat se kompenzace za ušlý zisk a ztracený čas, který mu tím vznikne. Každý s tímto bude při objednávce srozuměn.