Informace ke vstupu do studia od 22.11.2021

 

Opatření Ministerstva zdravotnictví stanovují následující povinnosti:

 

 

 

PŘI VSTUPU DO PROVOZOVNY JE NUTNÉ PROKÁZAT SE POUZE jedním z těchto dokumentů * :

 

 

 

 

*potvrzení o prodělaném onemocnění Covid 19- po prodělání nemoci je ochranná lhůta 180 dní od 

prvního pozitivního testu

 

 

                  *certifikát MZ o prodělaném očkování na Covid 19, přičemž od druhé dávky uběhlo více jak 14 dní, 

                                                               nebo u jednodávkové vakcíny uběhlo 14 dní

 

 

                  * PCR testem- ne starším 72h se mohou prokazovat jen osoby do 18 let věku nebo osoby, které mají                                           potvrzení od lékaře o tom, že nemohou podstoupit očkování nebo osoby, které absolvovaly 

                                                  očkování a neuplynula 14. denní lhůta od poslední dávky.

 

 

                  * uvedené podmínky se nevztahují na děti do 12.ti let

 

     

 

 

 

DĚKUJEME, ŽE V PROVOZOVNĚ RESPEKTUJETE následující pravidla:

 

 

- pravidlo jednoho zákazníka na 10m2 plochy (u nás max.3 zákazníci)

- rozestupy 1.5 m od ostatních

- vstup a pohyb v provozovně je povolen pouze s respirátorem

- používání dezinfekce, které jsou pro Vás připravené